Syndikalistiska Ungdomsförbundet Göteborg

Välkommen till SUF Göteborgs hemsida. SUF Göteborg är en del av den landsomfattande federationen Syndikalistiska Ungdomsförbundet – SUF. Vi kämpar för ett socialistiskt samhälle och arbetar utomparlamentariskt genom direkt aktion. Vi menar att det är vi, arbetarklassen, som måste agera för att vi ska kunna förändra samhället i en hållbar riktning.

Den verkliga makten ligger inte hos regeringen utan hos dem som kontrollerar produktionen. Klasskampen är kampen om produktionsmedlen, och kampen står mellan arbetare och kapitalister, mellan utsugare och utsugna. Mellan oss som måste arbeta för att leva och de som tjänar på vårt arbete. I denna kamp organiserar vi oss tillsammans, med vår klasstillhörighet som utgångspunkt.

Vill du veta mer, eller kanske till och med funderar på att bli medlem – tveka inte att kontakta oss.

» Läs mer om SUF Göteborg och syndikalism


Senaste nytt

Idag stod vi i ingången till Drottning Blankas Gymnasium GBG medan de hade öppet hus för att informera elever och föräldrar om skolans brister. Drottning Blankas Gymnasieskola AB har pekats ut som en av de friskolekoncerner som löper störst risk att gå i konkurs. Till den biträdande rektorn som ifrågasatte vårt agerande kan vi återigen påminna om att vi inte tänker avbryta vårt arbete förrän riskkapitalisterna har jagats ut ur skolväsendet en gång för alla!

Här kan ni se flygbladet vi delade ut:

» Äldre nyheter