Två anställda på LSS-boendet Mellbygården i Partille Kommun har, sedan slutet på februari, varit avstängda från sina jobb. Anledningen är att den ene, arbetsplatsombudet Atbin Kyan, skickade ett brev till arbetsgivaren i vilket han kritiserade Partille Kommuns chefspolicy och personalpolitik. Den högsta ledningen svarade med att stänga av Atbin och passade samtidigt på att stänga av en annan anställd, metodutvecklaren Iraj Yekerusta, som ställde sig bakom mycket av kritiken i brevet. Ännu, efter sex veckor, har de inte fått komma tillbaka till arbetet och arbetsgivaren har hittat på en massa svepskäl till detta absurda agerande. De avstängda och arbetskolleger har dock inte stått passiva inför chefernas försök att splittra och underkuva personalgruppen utan de har fört ut sin situation i offentligheten och organiserat motstånd. Inför demonstrationen 23 mars formulerade SUF Göteborg detta stöduttalande vilket skickades till Stödgruppen för Atbin och Iraj. Det är fortfarande aktuellt.

Syndikalistiska Ungdomsförbundet Göteborgs stöduttalande

Syndikalistiska Ungdomsförbundet Göteborg ställer sig i stark solidaritet med skyddsombudet och metodutvecklaren som för en tid sedan blev avstängda från sina jobb på LSS-boendet Mellbygården i Partille. Skyddsombudet, Atbin Kyan, hade skrivit ett brev till arbetsgivaren – Partille Kommun – i vilket han kritiserade verksamheten, vad han såg som svågerpolitik från chefernas sida och på det sätt verksamheten drabbade både personalen och brukarna. Svaret från kommunens sida var att stänga av Atbin och vidta samma åtgärd mot en annan anställd, metodutvecklaren Iraj Yekerusta, som, när cheferna ställde honom mot väggen, sa att han höll med i mycket av kritiken som stod i brevet.

Detta är inget annat än repression från arbetsgivarens sida för att tysta kritiska röster på golvet och en repression som inte bara riktas mot de avstängda utan också mot de anställdas samlade position. I ett större perspektiv handlar det om styrkeförhållanden på svensk arbetsmarknad, om fundamentala fackliga rättigheter för arbetare i allmänhet. I detta specifika fall handlar det om ett gruppboende men konflikten handlar också mer generellt om utrymmet för att ta ton på jobbet och kritisera personalpolitik och arbetsvillkor.

Men ur konflikten har det också kommit ett imponerande solidaritetsarbete; med namninsamlingar, stöduttalanden och demonstrationer har händelsen fått uppmärksamhet utåt och kampen emot avstängningarna och för demokrati och yttrandefrihet på jobbet har fått styrka och glöd.

SUF Göteborg hoppas att Atbin och Iraj kommer tillbaka till jobbet så fort som möjligt, och fram till dess handlar det om att visa solidaritet med de utsatta och ge uppbackning i deras kamp. Er kamp är vår!”

Stress och hög arbetsbelastning. Framåt glider inte endast visstidsanställningarnas och bemanningshelvetets arbetsmarknad utan också juletidens, som för vissa innebär lite extra vila och go mat medan det för andra resulterar i höjt arbetstempo och stress. Den senaste och följande veckan innebär tuffa tider för arbetare inom framförallt handeln och det kan vara värt att skänka en tanke, i solidaritet, till dem och att, när julklappar eller julgrejer köps, lyfta huvudet en smula och påminna varandra om att vi alla måste ta det lugnt och stå enade, vilka effektiviseringar eller krav arbetsgivare än påför oss.

SUF Göteborg genomförde, under torsdagskvällen, utdelningar av pepparkakor och flygblad i och runtomkring Nordstan, till jobbare i klädaffärer, caféer, restauranger och varuhus. Under några timmar delades omkring 60 flygblad ut och ett och annat erfarenhetsutbyte och intressant tjöt ägde rum. Vi ville med detta sätta fokus på att vi lever i tider av ökad arbetsbörda för arbetarklassen och att om inte de anställda själva börjar reflektera över det och organiserar motstånd, vem ska då göra det? Vi valde att göra det under juletid och till arbetare inom dessa sektorer för att stressen är så kännbar nu och där, men också kanske för att signalera vilken makt dessa människor har. I flygbladet och samtalen valde vi lyfta fram möjligheten att bemöta stressen och underbemanningen med att tillsammans, kolleger och kolleger, tänka på arbetstempot och arbeta i en rimlig takt. För även om det är tufft går det att i vardagen agera på ett sätt som är i enlighet med bra arbetsmiljö, men man måste vara villig att ta den fighten.

Snön har slutat vräka ner, för ett tag. Men kapitalets nervräkning av både sociala skyddsnät och goda arbetsvillkor rullar vidare, dessvärre. Och om nu den svenska fackföreningsrörelsen, den mest välorganiserade i världen som det brukar heta, i sina förstelnade och centraliserade strukturer inte förmår eller vill erbjuda varaktigt motstånd, ligger den uppgiften desto mer på oss och andra arbetare. Ett bra första steg är att inse vår styrka och att snacka om den med kolleger och vänner.

[flygblad]

TA DET LUGNT PÅ JOBBET!

Nu i julhandeln vill din chef gärna pressa ur dig lite extra jobb per timme. Din chef vet att det är varorna eller måltiderna du säljer som drar in pengar till företaget. Vi tycker inte du ska skall behöva stressa för din chefs skull. Det är ju chefen som behöver dig, inte du som behöver chefen.

Det ställs allt högre press på arbetare idag, inte minst inom handeln och restaurangbranschen. Under decennier har bemanningen minskat på arbetsmarknaden och med olika typer av osäkra anställningar blir osäkerheten större för de deltidsanställda samtidigt som arbetsbördan blir tyngre för de med fasta jobb.

Alla som jobbar på svensk arbetsmarknad ska givetvis ha bra arbetsvillkor, säkra anställningsformer och sjysta löner. Men samhället går i fel riktning och politiker eller arbetsgivare är inte intresserade av någonting annat än marknaden och vinsterna. Det kräver att anställda själva, på snabbmatsrestauranger eller klädaffärer och alla andra arbetsplatser, kämpar för bra arbetsmiljö och en rimlig arbetsbörda. Det handlar om att kolleger står upp för varandra: står vi enade är vi starka!

Så ta en pepparkaka och gör jobbet i din takt.

God jul! Önskar Syndikalistiska Ungdomsförbundet Göteborg

www.goteborg.suf.cc

 

(Detta är ett tal som en SUF Göteborg-medlem höll på Civilkuragets dag, den 12 oktober, vid den manifestation SUF Göteborg arrangerade samma dag på Masthuggstorget. Tyvärr har den inte lagts upp på hemsidan förrän nu, men i och med morgondagens antirasistiska 9 november-demonstration kan den vara viktig i sammanhanget. Texten handlar inte om kristallnatten alls, men den pekar ut vissa perspektiv när det gäller antirasism och motstånd mot högerextrema rörelser som vi  i SUF Göteborg tror att en antirasistisk rörelse behöver ta till sig. Den visar på sambandet mellan ett allt brutalare klassamhälle och en rasistisk våldshöger på frammarsch)

Vi står här idag för att hedra minnet av Björn Söderberg, den fackliga aktivist som blev mördad i sitt hem utav nazister idag, den tolfte oktober, för tretton år sedan. Vi är här för att hedra det civilkurage som han visade och som beklagligt nog kom att kosta honom livet.

Björn Söderberg var syndikalist och aktiv inom fackföreningen SAC. När han upptäckte att förtroendemannen på hans arbetsplats var en ledande nazist bestämde han sig för att agera för att få honom avsatt. Han hörde av sig till arbetsledningen och till pressen, vilket småningom fick mannen avskedad. För att hämnas detta letade ett gäng nazister upp honom i hans bostad och sköt honom.

Björn Söderberg hade modet att stå upp för något han ansåg viktigt. Han valde att vara lojal mot sin klass och sin känsla för vad som var rätt, trots att han visste vilka faror det innebar. Det ska vi minnas och alltid bära med oss. Idag tvingas vi återigen se hur högerextrema krafter mobiliserar sig i vår omgivning. Genom att sprida ut rädsla och misstro emellan människor vill de splittra arbetarklassen och på så vis vrida vår frustration till att fungera som ett redskap för borgerligheten. På vår arbetsplats och på våra gator – överallt där fascisterna visar upp sina fula trynen, måste vi ha mod att stå upp och vägra att de kommer till tals.

Att visa verkligt civilkurage i vardagen är något som ofta kräver ett enormt mod. De personliga riskerna kan i många fall vara förödande för den som är rakryggad nog att stå upp för vad man tycker är rätt och vägrar vika ner sig. I somras blev vi brutalt påminda om detta, då vi ännu en gång fick besked om att en fackligt aktiv syndikalist blivit utsatt för fysiskt våld. Den här gången var förövarna inga högerextrema våldsfanatiker. Anledningen till våldet denna gång var att personens fackförening låg i en arbetsmarknadskonflikt med ett bemanningsföretag. Istället för att förhandla skickade företaget kriminella gängmedlemmar till personens bostad och efter grov misshandel tvingade de honom, med en kniv mot strupen, att dra tillbaka samtliga av fackets krav.

Det är i ögonblick som dessa som klassamhällets motsättningar blottläggs i sin mest brutala tydlighet. Resultatet av de senaste decenniernas politik utav avregleringar på arbetsmarknaden har skärpt motsättningarna mellan kapital och arbete. I praktiken har kapitalet tillåtits att stärka sin makt på bekostnad utav oss arbetare. Den regering som vi idag har vid makten har tydligt bevisat att den tänker gå så långt som den finner möjligt i sina ansträngningar att försvaga arbetares rättigheter och underminera tryggheten på arbetsmarknaden. De osäkra anställningarna har blivit norm. Vi ska tvingas till att vara ”flexibla” och medgörliga och anpassa oss efter våra chefers vilja. Stridbara arbetare som vet att kräva sina rättigheter och med rak rygg stå upp för sin mening ska inte längre behöva vara ett problem för borgarna. Helst vill de se att vår underordning och maktlöshet blir större än vad den redan är och de skyr tydligen inga medel i sina försök att trycka ner oss. Det enda som kan hindra dem är vår egen förmåga att organisera oss till kollektiv kamp. Genom att gå ihop och kämpa tillsammans för gemensamma villkor och rättigheter, kan vi övervinna vilken fiende som helst. Fascister som tar sig ton på vår arbetsplats eller ohederliga arbetsköpare, vilken fiende vi än tvingas möta, så kan vi inte förlita oss till någonting annat än den egna klassens styrka. Det börjar bli tid att vi rätar på ryggarna.

Morgondagens demonstration: Samling 17.30, Götaplatsen. Gå gärna bakom SUF Göteborgs banderoll!

I Göteborg ekade slagorden och budskapen cirkulerade traditionsenligt på första maj. Det var peppande och värmande att återigen få samlas i tusentals och med möten och demonstrationer lyfta fram de klasskonflikter och kamper vi dagligen deltar i, och behovet av facklig och politisk organisering för att ta till strid mot det kapitalistiska klassamhället. Sammantaget är vi i SUF Göteborg väldigt nöjda med dagen.

Uppslutningen var god vid Spanienfrivilligas vänners manifestation, och en av våra medlemmar snackade om vad en radikal arbetarrörelse kan dra för lärdomar från spanska inbördeskriget. Vår revolutionära frukost var omtyckt och mackorna och kaffet vi bjöd på gick snabbt åt.

Göteborgs LS demonstration och efterföljande samling var också de välbesökta. Omkring 2000 personer deltog i demonstrationen, vilken tågade fram genom Göteborgs gator och skrek slagord som “Billigare hyror – högre lön” och “Ingen regering – klassorganisering”. Efter de olika syndikaten gick SUF Göteborg, i eget block, med banderoll och SUF-flaggor.

I Bältesspännarparken höll olika personer tal, bland annat en som snackade om papperslösas fackliga organisering, deras utsatta situationen men också det stöd man fått från Göteborgs LS i en konflikt man hade med en arbetsgivare. Den konflikten vann man också. En SUF-medlem höll senare ett tal om den samhällsutveckling vi ser med osäkra anställningar som breder ut sig och krispaket som kapitalet och politiker försöker realisera runtomkring Europa. I talet lyftes också fram behovet av politisk organisering för att vända samhällsskutan bort från osäkra anställningar och sociala orättvisor.

 

 

SUF Göteborg tackar alla som på olika vis deltog i första maj-firandet och vi hoppas att det kan peppa fler att bli fackligt och politiskt organiserade. Kampen fortsätter!

Under 1 maj samlas arbetarrörelsens olika grenar för att demonstrera, organisera och – förhoppningsvis – få njuta av ett Göteborg i solsken. Här kommer information om vad SUF Göteborg kommer hitta på.

Vi kommer inleda dagen med att bevista Svenska Spanienfrivilligas vänners manifestation för att minnas och hedra de hundratals svenskar som åkte ner till Spanien för att bekämpa fascismen i det spanska inbördeskriget. En av våra medlemmar kommer hålla ett appelltal. Vi kommer i samband med detta bjuda deltagare, demonstranter och förbipasserande på gratis frukost: vår traditionsenliga revolutionära frukost. Plats: Masthuggstorget.

Vid 12.30 är det dags för samling inför Göteborgs LS demonstration. Det är som vanligt i denna demonstration SUF Göteborg deltar. I ett eget block går vi bakom en banderoll på vilken man kan läsa: “Klasskamp och uppror – SUF Göteborg sedan 1993.” Avmarsch för demonstrationen är 13.00. Vid samlingen efter demonstrationen, i Bältesspännarparken, kommer bland annat en SUF-medlem hålla tal.

Under dagen kommer vi sälja vår tidning Direkt Aktion, dela flygblad, och det finns all möjlighet att ställa frågor till oss, få information om vår politiska organisering osv. om man vill det.  På kvällen kommer Syndikalistiskt forum arrangera fest. Ställe: Henriksberg. Tid: 20.00.

« NyareÄldre »