Idag stod vi i ingången till Drottning Blankas Gymnasium GBG medan de hade öppet hus för att informera elever och föräldrar om skolans brister. Drottning Blankas Gymnasieskola AB har pekats ut som en av de friskolekoncerner som löper störst risk att gå i konkurs. Till den biträdande rektorn som ifrågasatte vårt agerande kan vi återigen påminna om att vi inte tänker avbryta vårt arbete förrän riskkapitalisterna har jagats ut ur skolväsendet en gång för alla!

Här kan ni se flygbladet vi delade ut:

I morgon börjar Gymnasiemässan. Under dagarna kommer vi befinna oss vid mässingången för att påminna elever om vilka skolor dom inte borde välja. Nedan ser ni flygbladet som vi ska dela ut. Tillsammans driver vi ut riskkapitalisterna ur skolan!

Idag var vi vid ingången till Praktiska Gymnasiet medan de hade öppet hus. Vi var där och informerade elever och föräldrar om skolans brister. Inte nog med att skolans yrkesutbildningar har rapporterade kvalitetsbrister. Praktiska är dessutom ett av de friskoleföretag som löper störst risk att gå i konkurs. Detta är helt enkelt det pris vi betalar för vinsterna i välfärden.

Texten till det flygblad som vi delade ut:

 

VARFÖR DU INTE BÖR VÄLJA DEN HÄR SKOLAN

BRISTER I UTBILDNINGEN

Vid Skolinspektionens senaste tillsyn (2013) av Praktiska Göteborg upptäcktes bl.a. följande brister:

”En betydande del av skolans elever avbryter studierna och dessutom är den genomsnittliga betygspoängen lägre än motsvarande värde i riket.”

”Skolan ger (…) inte alla elever möjligheten att nå målen för utbildningen.”

”Mot bakgrund av (…) skolans låga resultat är det oacceptabelt att skolan i elevhälsan inte använder alla de kompetenser som skollagen föreskriver och som behövs för ett framgångsrikt kompensatoriskt arbete.”
(Källa: Skolinspektionen, Regelb. tillsyn Skolbeslut Göteborg Praktiska)

Praktiska lockar elever med löften om att man får spendera 50 procent av utbildningstiden ute på praktik och att man får förberedelse för arbetslivet. Men elever som har gått på Praktiskas skolor vittnar om bristande yrkesutbildning p.g.a. få lärare och snålande med materiella resurser (t.ex. arbetskläder) (Källa: http://www.etc.se/inrikes/elev-praktiska-gymnasiet-skiter-fullstandigt-i-oss)

RISK FÖR KONKURS

Praktiska Sverige AB ägs av bolaget Vindora AB, vilket i sin tur ägs av det nordiska riskkapitalbolaget FSN Capital, vilket sätter undan pengar i skatteparadiset Jersey. Skolorna drivs enbart av intresset att ge ekonomisk vinst till aktieägarna.

Saken är den att Praktiska står inför allvarliga ekonomiska problem. I storstäderna (Sthlm, Gbg, Malmö) fyller man inte ens en tredjedel av skolplatserna. Utan elever, inga pengar. På andra orter har redan åtta av koncernens skolor lagts ned p.g.a. bristande elevunderlag.

När kreditbevakningsföretaget UC för ett år sedan gick igenom 129 friskoleföretag pekades Praktiska ut som en av de skolor som löper störst risk att gå i konkurs.

En konkurs skulle kunna ställa dig som elev i en obehaglig sits – utan någon skolplats. Det kan få dig att gå miste om en hel termin av din utbildning och tvinga dig att gå om kurser.”

Idag påbörjades Gothia Cup. Som ett led i vår sommarjobbskampanj kommer vi att vända oss till de ungdomar som blir utnyttjade som funktionärer i samband med turneringen. 

Under veckan kommer BK Häcken att anlita totalt 2200 funktionärer för att ta hand om allt ifrån matservering till underhåll av planer och skolor. Flera av dessa kommer att tvingas till långa arbetspass, i utbyte mot en mindre ekonomisk ersättning. Ersättningen varierar men är ofta inte högre än 30 spänn i timmen. Hotell- och restaurangfacket (HRF) i Göteborg har tidigare försökt förhandla om avtal för dom som jobbar i serveringstälten, dock utan framgång. BK Röva rättfärdigar arbetsförhållandena med att det rör sig om ett “ideellt arbete”. Det tycker vi är röva. De senaste åren har turneringens omsättning varit närmare 80 miljoner kr. Faktum är alltså att ungdomars “ideella arbete” producerar massiv profit till ett fåtal händer.

Vi uppmanar alla ungdomar som under veckan jobbar på Gothia Cup till att ta strid för drägliga arbetsvillkor. Vi ska inte låta arbetsköparna tro att de kan utnyttja oss hur som helst. Säg ifrån! Snacka ihop dig med dom du jobbar med och ställ gemensamma krav på bättre villkor och högre lön. Ifall er chef vägrar att lyssna behöver ni inte känna er skyldiga till att utföra ert jobb.

Idag kickstartade vi vår sommarjobbskampanj genom att dela ut flygblad till Lisebergsanställda. Detta är ett led i vår kampanj för att informera sommarjobbare om vad de har för rättigheter på sina arbetsplatser samt uppmana dem till att organisera sig och tillkämpa sig ytterligare rättigheter.

Liseberg, som är helägt av kommunen men drivs som ett aktiebolag, är en av Göteborgs största arbetsköpare för ungdomar. I fjol redovisade man en vinst på 52,6 miljoner kr.

För lite mer än en vecka sedan lät Lisebergskoncernens Vd Andreas Andersen hälsa, via sin blogg, att han åker iväg till Frankrike på semester. För de säsongsarbetare som blir kvar för att se till så att karusellerna snurrar, sockervadd blir spunnet, hamburgare steks etc. väntar ett par månader med extra intensivt löpandebandsarbete. Därför är det särskilt viktigt att man håller ihop och finner den kollektiva styrkan för att förbättra sina arbetsförhållanden!

Äldre »