SUF Göteborg har idag delat ut flygblad och agiterat på Schillerska gymnasiet. Syftet med denna aktion var att upplysa eleverna om vilka rättigheter de har och vilka rättigheter de själva kan ta sig genom stridbar elevkamp. Schillerska har, liksom flera gymnasieskolor i Göteborgsområdet, drabbats hårt av nedskärningar den senaste tiden. Elever på skolan har tidigare protesterat mot den sänkta skolpengen och minskandet av antalet lärartjänster. Orsakerna till den rådande situation är i första hand politiska. Genom skattesänkningar och friskolereformer har resurstilldelningen till de svenska skolarna förhandlats bort, till förmån för kapitalets anspråk. Ett skolsystem präglat av ökad ojämlikhet och systematisk underbemanning har blivit följden. Detta märker vi i form av sämre studiemiljö och försämrad undervisning. Det är lätt att tappa hoppet när man märker att politiker och rektorer ger fullständigt fan i oss och vår situation. Därför vill vi uppmana elever till att själva ta kampen och strida för den skola vi förtjänar.

 

Här har ni flygbladstexten i dess helhet:

Ta upp kampen för en bättre skola!

Har du tröttnat på att gå i en skola med nedgångna lokaler, för stora klasser, usel mat, sadistiska lärare, och för små resurser? Inbilla dig inte för en sekund att skolans problem bara kan lösas med nya politiker och nya reformer. Bara om eleverna själva organiserar sig och kräver förändring kan vi få en bättre skola.

Kamp i klassrummet

Som elev har du flera rättigheter gentemot dina lärare, rättigheter som du antagligen inte informerats om och som regelbundet ignoreras. T ex har lärare inte rätt att inte släppa in elever som kommer för sent till lektionen, de har inte rätt att ge er läxor över helgen, och de har inte rätt att vägra rätta uppgifter som lämnats in för sent eller ge lägre betyg för sena inlämningar. Läs på om dina rättigheter, och våga kräva det du har rätt till. Stå upp för andra elever som vågar säga i från, och kom ihåg att dina lärare kan ignorera en enskild elev, men de kan inte ignorera en hel klass som gör uppror.

Kamp i skolan

Skolan är vår arbetsplats. Som elev har du enligt lag rätt till en arbetsmiljö som stämmer överens med arbetsmiljölagen. Du har bl a rätt att kräva god ventilation och belysning, en ljudnivå som inte besvärar öronen och en ergonomisk arbetsmiljö som inte sliter på kroppen. Tycker du att du har en bra skolmiljö? Annars kan du snacka ihop dig med dina kamrater, skriva ett protestbrev till skolledningen eller starta en namninsamling och kräva bättre lokaler. Om de vägrar lyssna kan ni pröva att blockera lokalerna som inte håller måttet och hindra dem från att användas förrän era krav uppnås. Sådana metoder har använts tidigare med goda resultat.

Deppa inte, organisera!

Självklart behöver du inte nöja dig med vad du har rätt att kräva. Rättigheter får man aldrig gratis, man måste kämpa för att få dem. Vill du ta strid för bättre skolmat, för mindre klasser eller mot nedskärningar är det bara en fråga om att få med dig dina skolkamrater och hitta en lämplig metod. I bland räcker det med en namninsamling eller liknande, men när det inte räcker kan man behöva ta till andra metoder. Då kan ockupationer, blockader, skolstrejker, demonstrationer eller sittstrejker vara effektiva verktyg. Elevrådet är oftast en mesig organisation, men det går också att ta över rådet och göra det till en kamporganisation. Går inte det kan man starta självständiga och direktdemokratiska elevorganisationer.

Politiker och rektorer skiter i oss. Vill vi ha en bättre skola måste vi ta fighten själva.

Vid det svenska företaget Alfa Lavals fabrik i Pune, Indien strejkar 400 arbetare sedan första oktober i år. De strejkande är kontraktsanställda och kämpar för bland annat fast anställning. Arbetarna har manat till solidaritet och i Lund togs initiativ till ett svenskt solidaritetsarbete då en stödmanifestation genomfördes utanför företagets huvudkontor där. I Göteborg samlades omkring 20 personer den 18 december utanför Alfa Lavals kontor i Västra Frölunda. Läs mer om arbetarnas kamp på Motarbetaren. Och Arbetaren har en artikel om strejken och om solidaritetsmanifestationen i Göteborg. SUF Göteborg, tillsammans med andra vänsterorganisationer i stan, har ställt sig bakom ett stöduttalande:

We would like to express our full solidarity and support for the 400 striking workers at the Swedish company Alfa Laval’s factory in Pune, India.

On the 18th of December 2013, we organised a rally in support of the workers’ cause. Around 20 people gathered at Alfa Laval Nordic’s offices in Gothenburg, Sweden. We handed out flyers, and held a speech explaining the situation.

Similar actions have taken place across Sweden, and will continue to do so. We cannot condone the way Alfa Laval has exploited the striking workers. Neither can we accept the use of lockouts and strikebreakers. An injury to one is an injury to all.

We stand at your side. With love and solidarity from Sweden,

Everything for Everyone Gothenburg
Revolutionary Communist Youth Gothenburg
Swedish Anarcho-Syndicalist Youth Federation Gothenburg
Socialist Party Gothenburg
Young Left Gothenburg and Bohuslän

 

Ungsyndikalistiskt bildningsarbete. Förra lördagen träffades medlemmar från SUF Göteborg och SUF Trestad och sympatisörer i Göteborgs LS lokaler, i Folkets Hus vid Järntorget, för att delta i den bildnings- och studiedag SUF Göteborg arrangerat. Under dagen lyssnade vi på föredrag och diskuterade politik och organisering, dessutom njöt vi av mat och tilltugg göteborgsmedlemmar tillagat till dagens ära.

Bland föreläsarna var Christian, från Centrum för marxistiska samhällsstudier, först ut och inledde med att introducera marxistisk teori och begrepp kopplade till detsamma. Sedan pratade Jonas om grundläggande mötesstrukturer/-teknik, information väl värt att sprida vidare bland nya medlemmar och nystartade klubbar. Därefter, som sista föreläsare, pratade Per – från folkrörelselinjen – om arbetsplatskampens möjligheter och, utifrån sina erfarenheter som montör på Volvo Lastvagnar, om lärdomar av att bland arbetskolleger snacka ihop sig och kollektivt gå till strid på jobbet. Därutöver fick vi – SUF Göteborg och Trestad – möjligheter att knyta band mellan klubbarna, diskutera framtidsvisioner och smida planer inför den kommande tiden. Sammantaget en väldigt lärorik dag.

Från Folkets Hus första våning kunde vi efter denna dag blicka ut över detta klassmotsättningarnas Göteborg, denna konfliktpulserande stad: förhoppningsvis lite mer redo, än tidigare, att gripa tag i de uppgifter vi har framför oss.

Stress och hög arbetsbelastning. Framåt glider inte endast visstidsanställningarnas och bemanningshelvetets arbetsmarknad utan också juletidens, som för vissa innebär lite extra vila och go mat medan det för andra resulterar i höjt arbetstempo och stress. Den senaste och följande veckan innebär tuffa tider för arbetare inom framförallt handeln och det kan vara värt att skänka en tanke, i solidaritet, till dem och att, när julklappar eller julgrejer köps, lyfta huvudet en smula och påminna varandra om att vi alla måste ta det lugnt och stå enade, vilka effektiviseringar eller krav arbetsgivare än påför oss.

SUF Göteborg genomförde, under torsdagskvällen, utdelningar av pepparkakor och flygblad i och runtomkring Nordstan, till jobbare i klädaffärer, caféer, restauranger och varuhus. Under några timmar delades omkring 60 flygblad ut och ett och annat erfarenhetsutbyte och intressant tjöt ägde rum. Vi ville med detta sätta fokus på att vi lever i tider av ökad arbetsbörda för arbetarklassen och att om inte de anställda själva börjar reflektera över det och organiserar motstånd, vem ska då göra det? Vi valde att göra det under juletid och till arbetare inom dessa sektorer för att stressen är så kännbar nu och där, men också kanske för att signalera vilken makt dessa människor har. I flygbladet och samtalen valde vi lyfta fram möjligheten att bemöta stressen och underbemanningen med att tillsammans, kolleger och kolleger, tänka på arbetstempot och arbeta i en rimlig takt. För även om det är tufft går det att i vardagen agera på ett sätt som är i enlighet med bra arbetsmiljö, men man måste vara villig att ta den fighten.

Snön har slutat vräka ner, för ett tag. Men kapitalets nervräkning av både sociala skyddsnät och goda arbetsvillkor rullar vidare, dessvärre. Och om nu den svenska fackföreningsrörelsen, den mest välorganiserade i världen som det brukar heta, i sina förstelnade och centraliserade strukturer inte förmår eller vill erbjuda varaktigt motstånd, ligger den uppgiften desto mer på oss och andra arbetare. Ett bra första steg är att inse vår styrka och att snacka om den med kolleger och vänner.

[flygblad]

TA DET LUGNT PÅ JOBBET!

Nu i julhandeln vill din chef gärna pressa ur dig lite extra jobb per timme. Din chef vet att det är varorna eller måltiderna du säljer som drar in pengar till företaget. Vi tycker inte du ska skall behöva stressa för din chefs skull. Det är ju chefen som behöver dig, inte du som behöver chefen.

Det ställs allt högre press på arbetare idag, inte minst inom handeln och restaurangbranschen. Under decennier har bemanningen minskat på arbetsmarknaden och med olika typer av osäkra anställningar blir osäkerheten större för de deltidsanställda samtidigt som arbetsbördan blir tyngre för de med fasta jobb.

Alla som jobbar på svensk arbetsmarknad ska givetvis ha bra arbetsvillkor, säkra anställningsformer och sjysta löner. Men samhället går i fel riktning och politiker eller arbetsgivare är inte intresserade av någonting annat än marknaden och vinsterna. Det kräver att anställda själva, på snabbmatsrestauranger eller klädaffärer och alla andra arbetsplatser, kämpar för bra arbetsmiljö och en rimlig arbetsbörda. Det handlar om att kolleger står upp för varandra: står vi enade är vi starka!

Så ta en pepparkaka och gör jobbet i din takt.

God jul! Önskar Syndikalistiska Ungdomsförbundet Göteborg

www.goteborg.suf.cc

 

Här följer ett urval av det vi hållit på med den senaste månaden.

21 maj
Den tjugoförsta maj anordnade nazister en demonstration i protest mot en nybyggd moské intill Ramberget på Hisingen. Göteborgs två olika antirasistiska organisationer – Göteborgs nätverk mot rasism (GNMR) och Göteborg mot rasism (GMR) – manade båda, var för sig, till motdemonstrationer. Till GNMR:s demonstration anslöt sig ett stort gäng ungdomar från Göteborgsförorten Hjällbo och ytterligare ett gäng anlände tillsammans med Pantrarna från Biskopsgården. Dessa utgjorde den mest medvetna och målinriktade delen av motdemonstranterna, och tillsammans med vänsterfolk från GNMR och annat oorganiserat folk (både från GNMR:s och från GMR:s demonstration) gjordes aktiva försök att nå nazisterna. Först sprang vi upp på Ramberget för att den vägen försöka nå nazisterna, men där möttes vi av pepparsprej, ridande polis och polishundar. Sedan sprang hundratals mot Hjalmar Branting Platsen, upp på en gångbro och över/ut på Lundbyleden. Där gjordes rusningar mot nazisterna. De första poliserna som anlände jagades iväg genom stenkastning, men den väldigt utspridda massan med antirasister kunde polisen slutligen stoppa. Rykten säger dock att den oväntade rusningen tvingade polisen att bussa bort fascisterna.

Till dem som gör gällande att GNMR:s demonstration var liten och bestod endast av autonoma vänsteraktivister, kan vi bara säga att detta är en medveten förvrängning. Det var förortsungdomar och andra oorganiserade som utgjorde den största delen av den militanta antifascistiska protesten, och det var dessa som gick i bräschen för att faktiskt försöka stoppa nazisterna. Detta ser vi som något mycket positivt. Historien lär att fascismen är det mest våldsamma uttrycket för en reaktionär och brutal samhällsutveckling. Det kräver att antifascismen och antirasismen samlar folk bakom en kamp som faktiskt kan stå emot denna fascismens våldsamma framfart. Hoppingivande är det då att det är människor andra än vänsteraktivister som tar sig an den uppgiften. SUF Göteborg deltog men drogs snarare med av detta virrvarr av kollektivt handlande än att styra det som hände.

Andralångdagen
Andralångdagen har de senare åren blivit något stort; i skinande sol träffas alla sorters människor, i tusentals, för att njuta av musik, en kall öl eller en bit mat. Förra året hjälpte SUF Göteborg Göteborg LS med ett informationsbord och flygbladsutdelning. I år hade vi eget bord, på vilket vi sålde Direkt Aktion och pins, och hade klistermärken och flygblad från oss och t.ex. från Planka.nu. Utöver det delade vi ut SAC-flygblad.

Fackliga konflikter
Dagens samhälle är fyllt av konflikter. Vi befinner oss i ett samhälle där det finns en konflikt mellan företagens och dess ägares jakt efter vinster och expansion å ena sidan och levnads- och arbetsförhållandena för de som jobbar på arbetsplatserna å den andra. Dagligen trixar arbetsköpare med lagstiftning, struntar i avtal och låter arbetarna slita hårt för dåliga löner och under hög press. Det innebär att behovet av vardaglig, facklig och politisk kamp för att rucka dessa maktförhållanden inte precis är litet; tvärtom organiserar vi oss i SUF med insikten att det inte är något annat än organiserad arbetarkamp som kan vinna oss och andra arbetare framsteg och förbättringar.

Det brukar sägas att Sverige har den mest välorganiserade arbetar- och fackföreningsrörelsen i världen. Det må vara sant när det gäller anslutningsgrad till fackföreningar eller procentandel av arbetare som röstar på sossarna, men när det gäller faktisk kamp är det en illusion. Förutom Hamnarbetarförbundet och Göteborgs hamnarbetare är det några andra än LO-facken som organiserar de flesta fackliga konflikterna på svensk arbetsmarknad. Syndikalisterna (SAC) är en kampvillig fackförening, som bygger sin verksamhet på lokal organisering och beslutande- och bestämmanderätt för de berörda arbetarna: Det är arbetarna på de enskilda arbetsplatserna som bestämmer över hur kampen ska föras! Medlemmar i SUF Göteborg har, efter förmåga, deltagit i arbetet kring aktuella fackliga konflikter

Dels handlar det om de lärare som strejkar på ungdomshemmet Björkbacken i Göteborg, i protest mot att arbetsköparen, SIS, Statens Institutionsstyrelse, vill försämra villkoren och arbetstiderna. I och med att SIS valt att bussa ut eleverna till en annan skola, där strejkbrytare undervisar tjejerna, har konflikten delvis flyttats dit. Med banderoller och slagord har Göteborgs LS försökt uppmärksamma detta agerande och försökt störa strejkbryteriet. Medlemmar i SUF Göteborg har, efter förmåga, deltagit i detta. Den senaste tiden har även de strejkande lärarna delat flygblad och hållit torgmöten i Nordstan, vi har även varit med där.

Sedan ligger Malmö LS i blockad med Assistansia AB, vilket är Sveriges största företag som anställer personliga assistenter. Malmö LS manade till solidaritetsaktioner, därför genomförde Göteborg LS en blockad av Assistansias lokaler i Göteborg. SUF-medlemmar deltog även där.

Livet fortgår; när vi åker till jobbet, är på jobbet, i skolan eller i bostadsområdet kretsar våra liv kring klasskonflikter, hur kapitalet och makten anpassar våra liv till deras intressen. Därur uppkommer behovet av att finna strategier för att genom kamp vända samhällsutvecklingen till vår fördel. Den kampen kommer fortgå – av olika människor, kollektiv, politiska och fackliga organisationer – dagligen. Vi i SUF Göteborg hoppas kunna tillföra våra perspektiv och styrkor till den kampen.

Och förresten: jobbar du nu i sommar eller känner du någon som ska göra det? Då vill vi tipsa om goteborg.suf.cc/sommarjobb/: en informationshemsida för sommarjobbare. Företagen och cheferna kommer aldrig frivilligt ge människor bra arbetsvillkor, och absolut inte för sommarjobbare. Det krävs att vi själva ser till att det blir så. Det gör vi genom att vi agerar tillsammans med arbetskamrater och inser att vi inte har något gemensamt med företagen och cheferna. Sprid gärna!

« NyareÄldre »