1 Maj

2015-05-03 23:07 av | Artikel Nyhet | Kommentera

Nedan finner ni det tal en av våra medlemmar höll i Bältesspännarparken efter Göteborg LS demonstration. En medlem höll också ett tal under Svenska Spanienfrivilligas Vänners 1 maj-manifestation – det talet kan man lyssna på här. SUF Göteborg vill tacka alla kamrater för ett väl genomfört 1 maj! Bilderna nedan – bland annat på den Sälj inte ut ungdomarna-banderoll vi målat till årets 1 maj och som var frontbanderollen till vårt block i demonstrationståget – har tagits av Sam Photo and Film.

Vi ungdomar är framtiden. Det är lika självklart som gravitationskraften eller att borgare ljuger.

Så när liberalerna vill skapa ”unga jobb”, ”mini-jobb” och ordna upp ”ungdomsgarantier” då blir vi lite oroliga. Vi blir de första som vaggas in i denna nya amerikaniserade jobbmarknad där statens ansvar är gentemot arbetsgivare snarare än arbetarna och våra liv och vår framtid blir hotad av deras girighet. Ungdomen är framtiden, det bör betyda något i ett funktionellt samhälle. För vi växer upp, vi blir vuxna, vi jobbar och sliter precis som dom som kollar ner på oss och kallar oss lata gör. Dom som inte ser några problem med att privatisera vår skolgång, sänka lönerna just för oss och genom att sätta avgifter på utbildningar se till att bara dom av oss som är födda med silversked i munnen har möjlighet att bli högutbildade. Resten får ingen utbildning eller får riskera enormt mycket och ta skyhöga lån för att ens komma in på utbildningen. De som ingen utbildningen har får nöja sig med skitjobb som telefonförsäljare eller på nån snabbmatsrestaurang där lönen är låg och arbetstiderna långa ofta utan någonsomhelst trygghet. Vi lever i nyliberalernas era, vi lever i ett samhälle byggt kring iden om individens frihet att lyckas och frodas. När verkligheten är den att dom som redan har mer får mer medans de som knappt äger något blir av med den lilla säkerhet dom har.

Nyliberalismens era är inget som binds till nationer dock. Vi ser över hela Europa och resten av världen hur snaran dras åt. I Storbritannien ockuperar studenterna universitet, i Qubéc demonstrerade åttiotusen människor emot de nya reformerna kring skolan. I de södra delarna av Europa är ungdomsarbetslösheten löjligt hög och situationen verkar inte bli bättre, i Spanien har regeringen anstiftat lagar som för tankarna tillbaka till Franco och i Grekland växer extremhögern som maskrosor under sommaren. I Ukraina bröt det ur krig när en del närmar sig EU och nationalismen medans den andra desperat söker stöd i Ryssland och drömmer tillbaka till ussr. Från Nordafrika försöker tusentals människor ta sig till Europa om drömmen för ett bättre liv, men blir bemötta av taggtråd och rasism. I allt för många fall slutar färden tragiskt nog i Medelhavets kalla vatten. I dag beräknas 50 miljoner människor vara på flykt från krig och outhärdliga förhållanden.
Vi lever i den nyliberala eran.

Hur ska man som ungdom i denna värld kunna se någon framtid? Hur ska man känna sig glad över att växa upp och vara en del av detta? Den psykiska ohälsan bland unga i Sverige idag beräknas ligga på tjugo procent bland människor mellan 16-24. Var femte ungdom har en känsla av oro, sömnproblem och ångest. Vi blir nermalda i ett system där all trygghet vi hela vår uppväxt fått lära oss fanns är borta. Det som väntar oss är jobbcoacher där vi får höra hur atleter tänker inför stora tävlingar och om hur vi ska tänka så inför jobb. Vi ska slussas in i högskolan och ta lån på hundratusentals kronor för att sedan inte ens ha en möjlighet till jobb eller dräglig lön. Ungdomen är framtiden, och fortsätter det såhär ser inte framtiden särskilt ljus ut. Det är på högtid att vi reser oss, att vi som rörelse ställer våra krav och skiter i vad borgarna har att komma med. Vi förtjänar en bra utbildning, 6 timmars arbete med dräglig lön, vi förtjänar bostäder och vi förtjänar trygghet! Detta är inget som någonsin genom historian ges av de som styr utan tas av dom som står längre ner i hierarkin. Så ställer vi oss upp tillsammans gammal som ung och kräver vår framtiden. Då ska vi fan visa dom att vi är framtiden och att framtiden är vår! När tiderna är så bistra som de är och orken är som lägst det är då vår solidaritet är som viktigast. Det är då vi ska stå enade för enade kan dom aldrig knäcka oss och enade kan vi inte falla! Ta med er all pepp från idag. Ta hand om varandra och fortsätt kämpa för vår frihet och VÅR FRAMTID!

Första Maj närmar sig med stormsteg och vi kommer som vanligt fira detta tillsammans med resten av göteborgs syndikalister. Vi börjar dagen klockan 11 med att anordna en revolutionär frukost på masthuggstorget, samtidigt som manifestationen till minne av de spanienfrivilliga alltså. Halv ett samlas vi för att gå i Göteborgs LS demonstrationståg mot bältespännarparken där vi kommer lyssna på tal och umgås. Därefter ses vi förhoppningsvis på syndikalistiskt forum för efterhäng! Vi ses på första maj!

 

Länkar till de olika evenemangen:
https://www.facebook.com/events/1413683838948716/
https://www.facebook.com/events/828780923864100/
https://www.facebook.com/events/605302502939145/

Idag stod vi i ingången till Drottning Blankas Gymnasium GBG medan de hade öppet hus för att informera elever och föräldrar om skolans brister. Drottning Blankas Gymnasieskola AB har pekats ut som en av de friskolekoncerner som löper störst risk att gå i konkurs. Till den biträdande rektorn som ifrågasatte vårt agerande kan vi återigen påminna om att vi inte tänker avbryta vårt arbete förrän riskkapitalisterna har jagats ut ur skolväsendet en gång för alla!

Här kan ni se flygbladet vi delade ut:

I morgon börjar Gymnasiemässan. Under dagarna kommer vi befinna oss vid mässingången för att påminna elever om vilka skolor dom inte borde välja. Nedan ser ni flygbladet som vi ska dela ut. Tillsammans driver vi ut riskkapitalisterna ur skolan!

Idag var vi vid ingången till Praktiska Gymnasiet medan de hade öppet hus. Vi var där och informerade elever och föräldrar om skolans brister. Inte nog med att skolans yrkesutbildningar har rapporterade kvalitetsbrister. Praktiska är dessutom ett av de friskoleföretag som löper störst risk att gå i konkurs. Detta är helt enkelt det pris vi betalar för vinsterna i välfärden.

Texten till det flygblad som vi delade ut:

 

VARFÖR DU INTE BÖR VÄLJA DEN HÄR SKOLAN

BRISTER I UTBILDNINGEN

Vid Skolinspektionens senaste tillsyn (2013) av Praktiska Göteborg upptäcktes bl.a. följande brister:

”En betydande del av skolans elever avbryter studierna och dessutom är den genomsnittliga betygspoängen lägre än motsvarande värde i riket.”

”Skolan ger (…) inte alla elever möjligheten att nå målen för utbildningen.”

”Mot bakgrund av (…) skolans låga resultat är det oacceptabelt att skolan i elevhälsan inte använder alla de kompetenser som skollagen föreskriver och som behövs för ett framgångsrikt kompensatoriskt arbete.”
(Källa: Skolinspektionen, Regelb. tillsyn Skolbeslut Göteborg Praktiska)

Praktiska lockar elever med löften om att man får spendera 50 procent av utbildningstiden ute på praktik och att man får förberedelse för arbetslivet. Men elever som har gått på Praktiskas skolor vittnar om bristande yrkesutbildning p.g.a. få lärare och snålande med materiella resurser (t.ex. arbetskläder) (Källa: http://www.etc.se/inrikes/elev-praktiska-gymnasiet-skiter-fullstandigt-i-oss)

RISK FÖR KONKURS

Praktiska Sverige AB ägs av bolaget Vindora AB, vilket i sin tur ägs av det nordiska riskkapitalbolaget FSN Capital, vilket sätter undan pengar i skatteparadiset Jersey. Skolorna drivs enbart av intresset att ge ekonomisk vinst till aktieägarna.

Saken är den att Praktiska står inför allvarliga ekonomiska problem. I storstäderna (Sthlm, Gbg, Malmö) fyller man inte ens en tredjedel av skolplatserna. Utan elever, inga pengar. På andra orter har redan åtta av koncernens skolor lagts ned p.g.a. bristande elevunderlag.

När kreditbevakningsföretaget UC för ett år sedan gick igenom 129 friskoleföretag pekades Praktiska ut som en av de skolor som löper störst risk att gå i konkurs.

En konkurs skulle kunna ställa dig som elev i en obehaglig sits – utan någon skolplats. Det kan få dig att gå miste om en hel termin av din utbildning och tvinga dig att gå om kurser.”

Äldre »