Idag stod vi i ingången till Drottning Blankas Gymnasium GBG medan de hade öppet hus för att informera elever och föräldrar om skolans brister. Drottning Blankas Gymnasieskola AB har pekats ut som en av de friskolekoncerner som löper störst risk att gå i konkurs. Till den biträdande rektorn som ifrågasatte vårt agerande kan vi återigen påminna om att vi inte tänker avbryta vårt arbete förrän riskkapitalisterna har jagats ut ur skolväsendet en gång för alla!

Här kan ni se flygbladet vi delade ut:

I morgon börjar Gymnasiemässan. Under dagarna kommer vi befinna oss vid mässingången för att påminna elever om vilka skolor dom inte borde välja. Nedan ser ni flygbladet som vi ska dela ut. Tillsammans driver vi ut riskkapitalisterna ur skolan!

Idag var vi vid ingången till Praktiska Gymnasiet medan de hade öppet hus. Vi var där och informerade elever och föräldrar om skolans brister. Inte nog med att skolans yrkesutbildningar har rapporterade kvalitetsbrister. Praktiska är dessutom ett av de friskoleföretag som löper störst risk att gå i konkurs. Detta är helt enkelt det pris vi betalar för vinsterna i välfärden.

Texten till det flygblad som vi delade ut:

 

VARFÖR DU INTE BÖR VÄLJA DEN HÄR SKOLAN

BRISTER I UTBILDNINGEN

Vid Skolinspektionens senaste tillsyn (2013) av Praktiska Göteborg upptäcktes bl.a. följande brister:

”En betydande del av skolans elever avbryter studierna och dessutom är den genomsnittliga betygspoängen lägre än motsvarande värde i riket.”

”Skolan ger (…) inte alla elever möjligheten att nå målen för utbildningen.”

”Mot bakgrund av (…) skolans låga resultat är det oacceptabelt att skolan i elevhälsan inte använder alla de kompetenser som skollagen föreskriver och som behövs för ett framgångsrikt kompensatoriskt arbete.”
(Källa: Skolinspektionen, Regelb. tillsyn Skolbeslut Göteborg Praktiska)

Praktiska lockar elever med löften om att man får spendera 50 procent av utbildningstiden ute på praktik och att man får förberedelse för arbetslivet. Men elever som har gått på Praktiskas skolor vittnar om bristande yrkesutbildning p.g.a. få lärare och snålande med materiella resurser (t.ex. arbetskläder) (Källa: http://www.etc.se/inrikes/elev-praktiska-gymnasiet-skiter-fullstandigt-i-oss)

RISK FÖR KONKURS

Praktiska Sverige AB ägs av bolaget Vindora AB, vilket i sin tur ägs av det nordiska riskkapitalbolaget FSN Capital, vilket sätter undan pengar i skatteparadiset Jersey. Skolorna drivs enbart av intresset att ge ekonomisk vinst till aktieägarna.

Saken är den att Praktiska står inför allvarliga ekonomiska problem. I storstäderna (Sthlm, Gbg, Malmö) fyller man inte ens en tredjedel av skolplatserna. Utan elever, inga pengar. På andra orter har redan åtta av koncernens skolor lagts ned p.g.a. bristande elevunderlag.

När kreditbevakningsföretaget UC för ett år sedan gick igenom 129 friskoleföretag pekades Praktiska ut som en av de skolor som löper störst risk att gå i konkurs.

En konkurs skulle kunna ställa dig som elev i en obehaglig sits – utan någon skolplats. Det kan få dig att gå miste om en hel termin av din utbildning och tvinga dig att gå om kurser.”

Den 19 december öppnar gymnasievalet. Om du är en av årets niondeklassare kommer du att ställas inför ett beslut som på flera sätt avgör din framtid.

De olika gymnasierna börjar redan nu med sina olika kampanjer för att övertyga dig om att välja just deras utbildning. Alla är de lika desperata över att få sin andel av de få ekonomiska resurser som utbildningsväsendet tilldelas. Vinsthungriga friskolor lockar dig t.ex. med löften om allt från framtida drömyrken till datorer, gratis resor och körkort. Låt dig inte luras!

Vi inom SUF Gbg uppmanar dig till att tänka efter en extra gång innan du väljer utbildning. Därför kommer vi att befinna oss vid portarna till särskilda skolor i samband med deras öppet hus-tillfällen under gymnasievalet. Tanken är främst att avråda elever från att välja friskolor med erkända brister i utbildningen. Sverige är nämligen ett av få länder i världen som tillåter privata aktörer att plocka ut vinster ur skattefinansierade friskolor. Detta leder till att riskkapitalbolag köper upp friskolor, med intresset att göra profit.

När utbildningen underordnas det ekonomiska vinstinresset sjunker t.ex. lärartätheten och undervisningens kvalitet försämras. Inte nog med det – när skolan upphör att generera vinst kommer kapitalisterna att lägga ner den. P.g.a. ökad konkurrens och färre elever finns en risk för att friskolekoncerner går i konkurs. Det var vad som hände med John Bauergymnasiet 2013 och det är vad många tror kommer hända fler gymnasiefriskolor framöver. En konkurs skulle kunna ställa dig som elev i en minst sagt obehaglig sits – utan någon skolplats. Det kan få dig att gå miste om en hel termin av din utbildning och tvinga dig att gå om kurser.

Därmed inte sagt att kommunala skolor är fantastiska. Kommunala skolor är ofta drabbade av sparkrav och utarbetade lärare. Du ska alltså inte vara nöjd bara för att du har valt bort det sämsta av flera dåliga alternativ. Vill vi ha en bättre skola måste vi organisera oss själva och kräva förändring. Politiker och rektorer skiter uppenbarligen i vår situation – det är upp till oss att ta kampen för den skola som vi förtjänar.

Snart är det dags för Way Out West. I samband med festivalen kommer vi dela ut det här flygbladet till dom som jobbar där som funktionärer. Detta med anledning av de arbetsförhållanden som ofta råder på plats: 

Äldre »