Nu drar vi igång vår Sommarjobbskampanj! Under sommaren kommer vi på olika sätt (flygbladsutdelningar, agitation, informationsspridning) att vända oss till ungdomar i GBG-området som slits ut och utnyttjas på sina sommarjobb. Syftet är dels att upplysa om de rättigheter vi har på arbetet men också att uppmana till kamp för de rättigheter vi kan kräva genom vår kollektiva styrka. Information om rättigheter på jobbet, samt praktiska tips & trix kommer att läggas upp på facebook-sidan “Din rätt på sommarjobbet”.  Klasskampen kommer inte ta någon semester i år heller!

Vid det svenska företaget Alfa Lavals fabrik i Pune, Indien strejkar 400 arbetare sedan första oktober i år. De strejkande är kontraktsanställda och kämpar för bland annat fast anställning. Arbetarna har manat till solidaritet och i Lund togs initiativ till ett svenskt solidaritetsarbete då en stödmanifestation genomfördes utanför företagets huvudkontor där. I Göteborg samlades omkring 20 personer den 18 december utanför Alfa Lavals kontor i Västra Frölunda. Läs mer om arbetarnas kamp på Motarbetaren. Och Arbetaren har en artikel om strejken och om solidaritetsmanifestationen i Göteborg. SUF Göteborg, tillsammans med andra vänsterorganisationer i stan, har ställt sig bakom ett stöduttalande:

We would like to express our full solidarity and support for the 400 striking workers at the Swedish company Alfa Laval’s factory in Pune, India.

On the 18th of December 2013, we organised a rally in support of the workers’ cause. Around 20 people gathered at Alfa Laval Nordic’s offices in Gothenburg, Sweden. We handed out flyers, and held a speech explaining the situation.

Similar actions have taken place across Sweden, and will continue to do so. We cannot condone the way Alfa Laval has exploited the striking workers. Neither can we accept the use of lockouts and strikebreakers. An injury to one is an injury to all.

We stand at your side. With love and solidarity from Sweden,

Everything for Everyone Gothenburg
Revolutionary Communist Youth Gothenburg
Swedish Anarcho-Syndicalist Youth Federation Gothenburg
Socialist Party Gothenburg
Young Left Gothenburg and Bohuslän

 

Syndikalistiska Ungdomsförbundet Göteborg kommer fira första maj, arbetarrörelsens högtidsdag, med följande schema:

På valborg kommer vi med start kl. 20.00 hålla öppet Syndikalistiskt Forum: vi tänker spela musik, sälja fika och det nya numret av Direkt Aktion. Helt enkelt ett grymt kvällshäng inför Första maj. (Bokcaféet Syndikalistiskt Forum ligger på Övre Husargatan 27, nära Linnéplatsen)

Första Maj inleds med vår traditionsenliga revolutionära frukost, kl 11.00, på Masthuggstorget. Samtidigt kommer Svenska Spanienfrivilligas Vänner – en organisation SUF Gbg är medlem i – ha sin manifestation och under vilken bland annat en av våra medlemmar kommer hålla ett appelltal. Så medan man högtidlighåller de som kämpade mot fascismen i Spanska inbördeskriget, och minns arbetarrörelsens ärorika historia, kan man käka gratis frukost som SUF Göteborg tillhandahåller. Med andra ord en bra start på dagen.

Därefter är det dags för Göteborgs LS demonstration: samling Masthuggstorget, kl 12.30; avgång 13.00. SUF Göteborg går givetvis i demonstrationen i eget block. Håll utkik efter SUF-fanorna (svart fana med röd cirkel) eller den snygga banderollen vi målat till dagens ära. Detta år, 2013, är det dessutom 20 år sedan Syndikalistiska Ungdomsförbundet bildades i Uppsala 1993, och lika länge har SUF Göteborg varit en del av organisationen. Det är något att uppmärksamma. Efter demonstrationen är det samling i Bältesspännarparken: bland annat kommer en av våra medlemmar hålla tal och Internationalen sjungas.

Här följer ett urval av det vi hållit på med den senaste månaden.

21 maj
Den tjugoförsta maj anordnade nazister en demonstration i protest mot en nybyggd moské intill Ramberget på Hisingen. Göteborgs två olika antirasistiska organisationer – Göteborgs nätverk mot rasism (GNMR) och Göteborg mot rasism (GMR) – manade båda, var för sig, till motdemonstrationer. Till GNMR:s demonstration anslöt sig ett stort gäng ungdomar från Göteborgsförorten Hjällbo och ytterligare ett gäng anlände tillsammans med Pantrarna från Biskopsgården. Dessa utgjorde den mest medvetna och målinriktade delen av motdemonstranterna, och tillsammans med vänsterfolk från GNMR och annat oorganiserat folk (både från GNMR:s och från GMR:s demonstration) gjordes aktiva försök att nå nazisterna. Först sprang vi upp på Ramberget för att den vägen försöka nå nazisterna, men där möttes vi av pepparsprej, ridande polis och polishundar. Sedan sprang hundratals mot Hjalmar Branting Platsen, upp på en gångbro och över/ut på Lundbyleden. Där gjordes rusningar mot nazisterna. De första poliserna som anlände jagades iväg genom stenkastning, men den väldigt utspridda massan med antirasister kunde polisen slutligen stoppa. Rykten säger dock att den oväntade rusningen tvingade polisen att bussa bort fascisterna.

Till dem som gör gällande att GNMR:s demonstration var liten och bestod endast av autonoma vänsteraktivister, kan vi bara säga att detta är en medveten förvrängning. Det var förortsungdomar och andra oorganiserade som utgjorde den största delen av den militanta antifascistiska protesten, och det var dessa som gick i bräschen för att faktiskt försöka stoppa nazisterna. Detta ser vi som något mycket positivt. Historien lär att fascismen är det mest våldsamma uttrycket för en reaktionär och brutal samhällsutveckling. Det kräver att antifascismen och antirasismen samlar folk bakom en kamp som faktiskt kan stå emot denna fascismens våldsamma framfart. Hoppingivande är det då att det är människor andra än vänsteraktivister som tar sig an den uppgiften. SUF Göteborg deltog men drogs snarare med av detta virrvarr av kollektivt handlande än att styra det som hände.

Andralångdagen
Andralångdagen har de senare åren blivit något stort; i skinande sol träffas alla sorters människor, i tusentals, för att njuta av musik, en kall öl eller en bit mat. Förra året hjälpte SUF Göteborg Göteborg LS med ett informationsbord och flygbladsutdelning. I år hade vi eget bord, på vilket vi sålde Direkt Aktion och pins, och hade klistermärken och flygblad från oss och t.ex. från Planka.nu. Utöver det delade vi ut SAC-flygblad.

Fackliga konflikter
Dagens samhälle är fyllt av konflikter. Vi befinner oss i ett samhälle där det finns en konflikt mellan företagens och dess ägares jakt efter vinster och expansion å ena sidan och levnads- och arbetsförhållandena för de som jobbar på arbetsplatserna å den andra. Dagligen trixar arbetsköpare med lagstiftning, struntar i avtal och låter arbetarna slita hårt för dåliga löner och under hög press. Det innebär att behovet av vardaglig, facklig och politisk kamp för att rucka dessa maktförhållanden inte precis är litet; tvärtom organiserar vi oss i SUF med insikten att det inte är något annat än organiserad arbetarkamp som kan vinna oss och andra arbetare framsteg och förbättringar.

Det brukar sägas att Sverige har den mest välorganiserade arbetar- och fackföreningsrörelsen i världen. Det må vara sant när det gäller anslutningsgrad till fackföreningar eller procentandel av arbetare som röstar på sossarna, men när det gäller faktisk kamp är det en illusion. Förutom Hamnarbetarförbundet och Göteborgs hamnarbetare är det några andra än LO-facken som organiserar de flesta fackliga konflikterna på svensk arbetsmarknad. Syndikalisterna (SAC) är en kampvillig fackförening, som bygger sin verksamhet på lokal organisering och beslutande- och bestämmanderätt för de berörda arbetarna: Det är arbetarna på de enskilda arbetsplatserna som bestämmer över hur kampen ska föras! Medlemmar i SUF Göteborg har, efter förmåga, deltagit i arbetet kring aktuella fackliga konflikter

Dels handlar det om de lärare som strejkar på ungdomshemmet Björkbacken i Göteborg, i protest mot att arbetsköparen, SIS, Statens Institutionsstyrelse, vill försämra villkoren och arbetstiderna. I och med att SIS valt att bussa ut eleverna till en annan skola, där strejkbrytare undervisar tjejerna, har konflikten delvis flyttats dit. Med banderoller och slagord har Göteborgs LS försökt uppmärksamma detta agerande och försökt störa strejkbryteriet. Medlemmar i SUF Göteborg har, efter förmåga, deltagit i detta. Den senaste tiden har även de strejkande lärarna delat flygblad och hållit torgmöten i Nordstan, vi har även varit med där.

Sedan ligger Malmö LS i blockad med Assistansia AB, vilket är Sveriges största företag som anställer personliga assistenter. Malmö LS manade till solidaritetsaktioner, därför genomförde Göteborg LS en blockad av Assistansias lokaler i Göteborg. SUF-medlemmar deltog även där.

Livet fortgår; när vi åker till jobbet, är på jobbet, i skolan eller i bostadsområdet kretsar våra liv kring klasskonflikter, hur kapitalet och makten anpassar våra liv till deras intressen. Därur uppkommer behovet av att finna strategier för att genom kamp vända samhällsutvecklingen till vår fördel. Den kampen kommer fortgå – av olika människor, kollektiv, politiska och fackliga organisationer – dagligen. Vi i SUF Göteborg hoppas kunna tillföra våra perspektiv och styrkor till den kampen.

Och förresten: jobbar du nu i sommar eller känner du någon som ska göra det? Då vill vi tipsa om goteborg.suf.cc/sommarjobb/: en informationshemsida för sommarjobbare. Företagen och cheferna kommer aldrig frivilligt ge människor bra arbetsvillkor, och absolut inte för sommarjobbare. Det krävs att vi själva ser till att det blir så. Det gör vi genom att vi agerar tillsammans med arbetskamrater och inser att vi inte har något gemensamt med företagen och cheferna. Sprid gärna!

Första maj hägrar, denna högtidsdag för arbetarrörelsen och den organiserade arbetarklassen. I år firar Göteborgs LS av SAC 100 år, vilket ger dagen en ännu festligare prägel! I vanlig ordning arrangerar Göteborgs LS en egen demonstration där vi kommer delta med ett eget block.

1a_maj_2011För oss i Syndikalistiska Ungdomsförbundet Göteborg startar dagen klockan 11:00 med den traditionsenliga revolutionära frukosten vid Masthuggstorget där det bjuds på bullar och kaffe. Här kommer vi även att sälja Direkt Aktion, Brand, pins mm. Kl 11.00 kommer vi också deltaga i Svenska spanienfrivilligas vänners manifestation till minne av de svenskar som åkte ner till Spanien för att slåss på den spanska republikens och den spanska arbetarklassens sida mot Francos, storgodsägarnas och kapitalisternas fascistiska trupper. Ett apelltal kommer att hållas av en representant för SUF Göteborg.

Klockan 12:30 samlas vi för Göteborgs LS demonstrationståg. Med både kärlek till arbetarkamp och facklig organisering och hat mot borgarklassens frontalangrepp på fackliga rättigheter och mot arbetsköparnas herravälde vandrar vi från Masthuggstorget till Bältesspännaparken. I Bältesspännarparken kommer tal att hållas och informationstält kommer finnas. Passa på att bli medlem i ett kämpande fackförbund på 1a maj!

Utöver detta kommer SUF Göteborg precis som förra året hålla i en  brännbollsturnering, efter demonstrationen och före kvällens partaj. Vi hoppas att Ni vill delta, så anmäl ert lag till oss, och förhoppningsvis möts vi på Första maj!

11:00 Revolutionär frukost och Svenska spanienfrivilligas vänners manifestation på Masthuggstorget
12:30 Uppställning i Göteborgs LS av SACs demonstrationståg
Ca 14:00 Tal och infotält i Bältesspännarparken
16:00 Brännbollsturnering

 

Vi ses på 1a maj!

« Nyare