SUF Göteborg kommer att delta i demonstrationen ”Inga fler kristallnätter – enad kamp mot rasism” lördag 9 november tillsammans med en mångfald av andra vänster- och minoritetsorganisationer. Detta då vi i SUF Göteborg anser att kampen mot rasism aldrig kan föras utan att samtidigt vara en kamp mot det samhälle som skapar rasism, och framförallt, rasistiska och fascistiska organiseringar: vi ser inte rasism som okunskap eller illvilja hos en viss del av befolkningen, utan en konsekvens av krisen och hårdare levnadsförhållanden bland arbetarklassen, när arbetare blir desperata att försvara sig mot upplevda fiender och utsugare. Detta spelar kapitalet rakt i händerna då arbetarna istället för att vända sig mot sina verkliga utsugare och fiender, kapitalisterna, vänder sig mot varandra i bitter kamp om den lilla del av välståndet som vi får ta del av.

Vi ser hur Europa i dessa dagar av kris härjas av fascistiska organisationer som på detta vis vänder arbetare mot arbetare och ger sig på fackligt aktiva och invandrare, samtidigt som fascisterna deltar i högerpolitiken som påtvingar oss misär, osäkerhet, nedskärningar och arbetslöshet; både Sverigedemokraterna här i Sverige och Gyllene Gryning röstar med högerpartierna där de får mandat, medan Fremskrittspartiet i Norge bildar regering med högern.

Precis som under 20- och 30-talets kris växer fascismen fram som ett svar på arbetarnas kamp mot att få sina liv försämrade och slagna i spillror; kristallnatten var ett led i fascismens krig mot arbetarklassen, ett slag mot all form av solidaritet och kamratskap. Bakom detta låg inte fascisternas ondska, utan kapitalets överlevnadsinstinkt, som då vanliga borgerliga partier inte längre räcker för att skydda det måste omkullstörta demokratin och använda sig av blodigt våld för att krossa arbetarklassens egna organisering.

Under tidigare år har vi samlats den 9 november till minne av kristallnatten med en politiskt överskridande samling organisationer från höger till vänster i mer eller mindre opolitiska former. Vi menar att det inte räcker att minnas kristallnattens offer utan att vi måste bekämpa de krafter som låg bakom kristallnatten och som skördar nya offer ännu idag. Därför väljer vi i år att demonstrera med en bred vänsterallians, mot fascismen och högerpolitiken, mot klassklyftor och nedskärningar, och mot det samhälle av lönearbete som kräver sådant barbari för att försvara sig.

Inga fler kristallnätter!

Vi samlas kl 14.00 på Götaplatsen. Demonstrationen avgår 14.30 till Gustaf Adolfs torg där det bland annat blir tal och musik. [event]

KommentarerLämna en kommentar