RS Göteborg har gjort sig skyldiga till förkastligt beteende. Här följer ett gemensamt uttalande från SUF Göteborg och SUF Uddevalla-Lysekil. Vi inleder med ett uttalande från folk med insyn.

“Nu har beslutet fattats på det extrainsatta partistyrelsemötet igår (sön 18 Maj) med anledning av våldtäktsanklagelser mot Stefan Berg och anklagelser om mörkning av våldtäktsanklagelser mot samma person av Kristofer Lundberg och Amer Mohammed Ali. Detta har inte offentliggjorts ännu men vi har tagit del av beslutet via olika kanaler.

Beslutet som togs var att både Kristofer och Amer går helt fria med motivationen att de handlade felaktigt men oavsiktligt och Stefan Berg har krävt att kontrollkommissionen (det utredande organet i partiet) ska undersöka om utredningen har gått rätt till och han har blivit suspenderad från partiet. (något som borde ha skett från första början för alla tre)

En bakgrund till kritiken mot beslutet är att både Amer och Kristofer närvarade på partistyrelsemötet med rösträtt. De hade alltså rätten att själva påverka och rösta om konsekvenserna för deras handlingar. Men även om de hade närvarat utan rösträtt så hade det i sig också vart helt fel då de redan har gett sin redogörelse till utredningsgruppen. Varför ska de ha mycket mer utrymme och möjlighet att påverka beslutet än de personer som utsatts för deras handlingar?

Beslutet rörande Amer och Kristofer visar på den enorma bristen på kunskap som råder inom Rättvisepartiet Socialisterna gällande strukturella förtryck. Som om att alla som är en del av en maktstruktur är det helt medvetet. Motivationen är alltså ”Kristofer och Amer misstrodde och attackerade överlevaren för en våldtäkt, men eftersom de gjorde det utan att förstå att de var en del av ett förtryck mot kvinnor så är det okej.”

Rörande beslutet om Stefan Berg så finns det ingen anledning för RS att inte utesluta honom på partistyrelsemötet. Det finns inget i stadgarna som begränsar och det sänder ut helt fel budskap om hur man hanterar våldtäktsmän i partiet. Det visar inte på något sätt att man har en nolltolerans mot sexism och kvinnoförtryck utan snarare tvärtom där man anser att det är viktigare att processen sker på våldtäktsmannens villkor istället för att som organisation tydligt ta avstånd.

Det är helt sjukt att processen har fått gå till på det här sättet (exklusive utredningsgruppen som gjorde ett riktigt bra jobb). Att besluten fattas helt på förövarnas villkor på ett fruktansvärt korrupt sätt, hur det hela tiden har daltats med en våldtäktsman. Hur vittnen och överlevare har blivit illa bemötta och utfrysta och framför allt, hur Rättvisepartiet Socialisterna inte ser sin skuld i det här. Detta är en fråga om strukturell sexism och elitism inom partiet. Anledningarna till att detta har hänt är för att det finns en struktur inom partiet som inte förebygger sådana här saker och som inte hanterar dem på rätt sätt när det sker.

Linnea Wallberg och Klara Heydar”

Med bakgrund av detta anser SUF-klubbarna Göteborg och Uddevalla-Lysekil att allt förtroende för RS som organisation är förlorat, och vidare, att RS Göteborgs direkta försvar av våldtäkt och uppbyggandet av en kultur som underlättar för och frikänner våldtäktsmän gör dem till ett direkt hot mot de som vill organisera sig för socialism och feminism – särskilt kvinnor. Därför fördömer vi härmed dem och fastslår en officiell policy rörande RS Göteborg, och i synnerhet Stefan Berg, Kristofer Lundberg och Amer Mohamed Ali, om att aldrig medverka i några som helst nätverk eller samarbeten med dem. Vi kommer inte heller acceptera dessa tre personers närvaro vid demonstrationer, föreläsningar, manifestationer, möten och så vidare och se till att de avlägsnas om de dyker upp. Vi sträcker även ut en hand till våra kamrater i övriga organisationer att tillämpa denna policy.

Givetvis handlar detta i sista hand inte om RS och vi önskar inte gå i polemik med dem – det handlar om sexism, maktordningar, förtryck och våldtäktskultur, problem som inte är isolerade till eller unika för RS. Därför tänker vi även tillämpa denna policy mot andra organisationer och personer som uppvisar samma vidriga beteende. RS kan därmed såklart också återupprätta sitt förtroende genom att göra sig av med dessa avskum och ta tag i sina interna problem. Vår kamp är lika mycket en kamp mot våra klassfiender som den är en kamp mot patriarkala förrädare inom våra egna led.

KommentarerLämna en kommentar