Idag var vi vid ingången till Praktiska Gymnasiet medan de hade öppet hus. Vi var där och informerade elever och föräldrar om skolans brister. Inte nog med att skolans yrkesutbildningar har rapporterade kvalitetsbrister. Praktiska är dessutom ett av de friskoleföretag som löper störst risk att gå i konkurs. Detta är helt enkelt det pris vi betalar för vinsterna i välfärden.

Texten till det flygblad som vi delade ut:

 

VARFÖR DU INTE BÖR VÄLJA DEN HÄR SKOLAN

BRISTER I UTBILDNINGEN

Vid Skolinspektionens senaste tillsyn (2013) av Praktiska Göteborg upptäcktes bl.a. följande brister:

”En betydande del av skolans elever avbryter studierna och dessutom är den genomsnittliga betygspoängen lägre än motsvarande värde i riket.”

”Skolan ger (…) inte alla elever möjligheten att nå målen för utbildningen.”

”Mot bakgrund av (…) skolans låga resultat är det oacceptabelt att skolan i elevhälsan inte använder alla de kompetenser som skollagen föreskriver och som behövs för ett framgångsrikt kompensatoriskt arbete.”
(Källa: Skolinspektionen, Regelb. tillsyn Skolbeslut Göteborg Praktiska)

Praktiska lockar elever med löften om att man får spendera 50 procent av utbildningstiden ute på praktik och att man får förberedelse för arbetslivet. Men elever som har gått på Praktiskas skolor vittnar om bristande yrkesutbildning p.g.a. få lärare och snålande med materiella resurser (t.ex. arbetskläder) (Källa: http://www.etc.se/inrikes/elev-praktiska-gymnasiet-skiter-fullstandigt-i-oss)

RISK FÖR KONKURS

Praktiska Sverige AB ägs av bolaget Vindora AB, vilket i sin tur ägs av det nordiska riskkapitalbolaget FSN Capital, vilket sätter undan pengar i skatteparadiset Jersey. Skolorna drivs enbart av intresset att ge ekonomisk vinst till aktieägarna.

Saken är den att Praktiska står inför allvarliga ekonomiska problem. I storstäderna (Sthlm, Gbg, Malmö) fyller man inte ens en tredjedel av skolplatserna. Utan elever, inga pengar. På andra orter har redan åtta av koncernens skolor lagts ned p.g.a. bristande elevunderlag.

När kreditbevakningsföretaget UC för ett år sedan gick igenom 129 friskoleföretag pekades Praktiska ut som en av de skolor som löper störst risk att gå i konkurs.

En konkurs skulle kunna ställa dig som elev i en obehaglig sits – utan någon skolplats. Det kan få dig att gå miste om en hel termin av din utbildning och tvinga dig att gå om kurser.”

KommentarerLämna en kommentar