Idag stod vi i ingången till Drottning Blankas Gymnasium GBG medan de hade öppet hus för att informera elever och föräldrar om skolans brister. Drottning Blankas Gymnasieskola AB har pekats ut som en av de friskolekoncerner som löper störst risk att gå i konkurs. Till den biträdande rektorn som ifrågasatte vårt agerande kan vi återigen påminna om att vi inte tänker avbryta vårt arbete förrän riskkapitalisterna har jagats ut ur skolväsendet en gång för alla!

Här kan ni se flygbladet vi delade ut:

KommentarerLämna en kommentar