SUF & syndikalism

Vad är Syndikalistiska Ungdomsförbundet?

SUF är inte ett politiskt ungdomsförbund bland alla andra. Vi sysslar inte med partipolitik, istället angriper vi problem och orättvisor direkt, men inte genom riksdagen, utan på skolor, på gator, i bostadsområden och på arbetsplatser.

Vi anser att problemet inte är att det är fel makthavare som har makten – problemet är hela dagens maktstruktur. Alla människor borde bestämma över sitt eget liv och tillsammans ha makten över det gemensamma samhället.

Klasskamp mot kapitalism

Kapitalismen är ett ekonomiskt system som går ut på att en liten del av befolkningen tjänar pengar på vad den största delen av befolkningen gör. Vi arbetare producerar varor och tjänster som företagen säljer. Vi får endast en del av det värde vi producerar i lön – resten behåller företagen och dess ägare.

På detta sätt skapar och utvecklar kapitalismen dagens klassamhälle. Borgarklassen – den mindre grupp människor som äger företagen – blir bara rikare och rikare ju mer vi arbetare producerar. Arbetarklassen – den större delen av befolkningen som tvingas sälja sin arbetskraft – måste ständigt kämpa för sin tillvaro.

Ur dessa motsättningar uppstår klasskampen. Det är en kamp om makten över arbetet och dess frukter, samt en kamp om makten över våra liv.

Klasskampen förs ständigt på arbetsplatser, skolor, bostadsområden och överallt i samhället. Den finns alltid närvarande i olika former, ibland organiserat och ibland spontant. SUF stödjer, deltar i och utvecklar dessa kamper.

Kamp mot sexism och rasism

Dagens samhälle är inte bara uppdelat i klasser. Förutom systematiskt förtryck och utsugning av arbetarklassen finns också andra hierarkier i vilka människor inordnas både medvetet och omedvetet. Exempel på dessa systematiska förtryck är sexism och rasism. Dessa förtryck existerar enligt en egen dynamik, oberoende av kapitalismen och klassamhället, men förstärks av densamma.

Kapitalismen underbyggs, och borgarklassen tjänar på det obetalda hemarbetet som till största del utförs av kvinnor. Kapitalismen och borgarklassen tjänar också på att halva befolkningen – kvinnorna – har lägre lön än normen, som är mannen. Kapitalismen och borgarklassen tjänar på att rasism och nationalism föder konkurrens och främlingskap inom arbetarklassen. Förutom de som blir direkt drabbade av dessa förtryck – kvinnor, invandrare etc. – är detta också ett slag mot hela arbetarklassen.

Därför bekämpar SUF inte bara sexism och rasism utifrån de enskilda mekanismer som ligger till grund för dessa förtryck. Kampen mot dessa förtryck är en integrerad del av klasskampen och kan inte undantas eller åsidosättas.

Direkt aktion

SUF arbetar inte partipolitiskt. Eftersom en av statens främsta funktioner är att upprätthålla det kapitalistiska systemet och eftersom vårt mål inte är förenligt med det maktutövande som är grundläggande för staten, så kan vår kamp inte föras genom staten och dess partipolitiska system.

Vi kämpar istället direkt mot de orättvisor och systematiska förtryck som finns i samhället. Detta gör vi genom Direkt aktion, vilket innebär handling utan ombud. Kampen måste föras av oss vanliga människor och utifrån våra förutsättningar – inte överlåtas åt politiker, fackpampar eller proffsrevolutionärer.

Syndikalismen

Vår kamptradition är syndikalistisk. Syndikalism är inget åsiktspaket, utan i första hand en rörelse och ett sätt att organisera sig för att bedriva klasskamp. Vi utgår från vardagen och de konkreta problem som finns där. Hur vår kamp organiseras och utformas måste utgå från de människor som kämpar i första hand berörs. Beslut fattas demokratiskt och på så lokal nivå som möjligt.

Syndikalismen betonar solidaritet och kollektiv handling på de enskilda individernas villkor, men också det personliga ansvaret. Detta gäller både för kampen idag och för att bygga upp nya strukturer i samhället.

SUF för vidare den syndikalistiska traditionen och är organiserat enligt federalistiska principer. Detta betyder att varje lokalklubb är självbestämmande och inget centralt organ kan sätta sig över klubbarna. Lokalklubbarna är anslutna till federationen SUF där de samordnar sin verksamhet och gemensamt beslutar om frågor som rör hela federationen.

Den sociala revolutionen

Vårt mål är den sociala revolutionen, upplösningen av kapitalismen, klassamhället och staten och därmed upplösandet av dess sociala hierarkier och förtryck. I ett framtida klasslöst samhälle tas beslut direkt av dem som berörs och produktionsmedlen står till samhällets förfogande.